Fordeling af ejerandele

Når man starter virksomhed samme med andre, er et af de første spørgsmål, der melder sig ofte: Hvordan fordeler vi ejerskabet?

Problemet med at beslutte dette på forhånd er, at det er baseret på et øjebliksbillede samt en forventning om fremtidigt arbejde – og resultater.

Det kan da godt være, at jeres bidrag i starten er 50-50, men hvordan ser det ud om et år?

Til den tid har du måske udviklet et helt nyt software, rejst investorkapital eller solgt for millioner – eller også har du intet gjort (eller opnået).

Her er et forslag:

Start med at fordele 10% af virksomheden mellem jer efter hvad I hver især bringer til bordet her og nu.

Lav derefter en liste over opgaver der skal løses over de næste 24 måneder, og bliv enige om, hvad hver enkelt opgave er værd i ejerandele, fx:

  • Videreudvikling af software (jf. specifikationer) = 20%
  • Salg for kr. 500.000 = 15%
  • Rejse 1 million i ny kapital = 20%

De resterende 90% bliver nu fordelt løbende efterhånden som I hver især løser konkrete og veldefinerede opgaver.

I bør selvfølgelig tage højde for uforudsete opgaver og udvanding hvis nye partnere træder ind, ligesom det er en god ide, at udpege en tredje person, I begge har tillid til, som kan løse eventuelle konflikter mellem jer.

HOLD MUND OG RO TIL!!!

Der lader til at være to (og KUN to) løsninger på dette landet økonomiske problemer – en rød og en blå. Og tilhængerne af de respektive løsninger bruger al deres tid på at skændes om, hvilken der er bedst.

Her er problemerne:

  1. de foreslåede løsninger er begge utilstrækkelige
  2. de fokuserer udelukkende på besparelser (negativt)
  3. de skaber splid, i en tid hvor vi burde stå tæt sammen

Så mens vi diskuterer, om vi kan tømme båden for vand med en kniv eller en gaffel, synker vi.

Må jeg i stedet foreslå en tredie løsning: HOLD MUND OG RO TIL  – ALLE MAND (m/k)

Ny forening vil skaffe kapital til videns-iværksættere

En ny forening for videns-iværksættere i Danmark ser nu dagens lys. Foreningen er døbt CURTANA efter Holger Danskes sværd, og den vil stille skarpt på startbetingelserne for de mange kapitalhungrende iværksættere inden for it og biotek.

Gode idéer bliver langt fra altid belønnet i Danmark. Derfor vil CURTANA nu samle de videns-iværksættere, der står på spring med de gode idéer men mangler investeringskroner til at realisere succeserne.

”Videns-iværksætterne har manglet en stemme. Den får de nu med CURTANA. Vi vil fokusere på it og biotek, som er kompentenceområder, hvor Danmark traditionelt har stået stærkt. Men vi må ikke hvile på laurbærene og stoppe med at udvikle, så vi taber terræn til udlandet ”, siger medstifter og formand for foreningen, Flemming Eiberg.

Flemming Eiberg har selv oplevet, hvor svært det kan være at skaffe startkapital til vækst-idéer, og derfor samler han nu ligesindede for at styrke forretning, netværk og kompetencer. Det kan være svært som ene iværksætter at blive hørt i samfundsdebatten, men CURTANA håber, at en samlet forening kan gøre en forskel i samarbejde med andre gode kræfter.

”Vi vil skabe synlighed og forståelse i befolkningen og blandt politikerne for, at landets velfærd bygger på et fundament, som til stadighed skal udvikles. Vi er nødt til at fokusere på det, vi er bedst til, hvis vi fortsat ønsker et velfærdssamfund”, siger Flemming Eiberg.

CURTANA vil primært repræsentere de iværksættere, som forsøger at skabe internationale vækstvirksomheder indenfor it og biotek.

På Facebook har interessen allerede været stor, ligesom erhvervsmanden Asger Aamund har udtrykt støtte til foreningen. ”CURTANA er et rigtig godt initiativ, som vil skabe en offensiv forståelse for it og bioteks betydning for det danske samfund, set ud fra videns-iværksætternes synsvinkel”, udtaler Asger Aamund.

”Morgendagens job kommer ikke fra de store erhvervsvirksomheder, men fra små innovative videns-iværksættere. Vi har heldigvis stadig mange kloge og innovative ildsjæle, men der mangler startkapital til at realisere deres visioner. Man kan sige, at vi er bedre til at forvandle penge til viden end omvendt”, siger formanden for CURTANA og fortsætter,”men det vil CURTANA gøre noget ved, så vores vigtigste fokusområde er at skaffe kapital til startfasen. Så vil Danmark også i fremtiden kunne gøre sig gældende i den globale konkurrence”, slutter Flemming Eiberg

 

Hvad skal vi med investorer?

Der er intet, der tyder på, at nye virksomheders chancer for succes er proportional med den kapital, den får tilført – snarere tværtimod! Ud over Google har sen-90’ernes glade DOT-COM-dage med en næsten uendelig strøm af risikovillig kapital og startups, der konkurrerede om at have den største “burn rate” (pengeforbrug), ikke meget at fremvise.

Et gammelt ordsprog siger, at “nød lærer nøgen kvinde at spinde”, og heri ligger megen visdom gemt. Selvfølgelig kan man ikke starte en virksomhed op med lommeuld alene, men som iværksætter snyder man sig selv for en uvurderlig – og ofte livsvigtig – læreproces ved at være overfinansieret. Pengene sidder simpelthen for løst og bliver brugt på de forkerte ting.

Derfor, kære iværksætter; glem investorer og øg dine chancer for succes. Og til jer investorer; giv iværksætterne det halve af det, de tror, de har brug for, og se kreativiteten (og effektiviteten) blomstre.

Kan, Vil eller Gør?

Mennesker kan deles op i to typer; Dem der KAN/VIL, og dem der GØR.

Den ene gruppe har tid til at kommentere den anden – det har den anden ikke, og det rager dem også en høstblomst.

Luk munden og kom selv i sving!

Velkommen til 2010 og en ny omgang bullshit bingo

Kan du huske slut-90’erne, hvor en iværksætters største udfordring var at hitte på et firmanavn, der begyndte med “e-” og sluttede på “.com”? Og hvor succeskriteriet var at have den største “burn-rate” (pengeforbrug)?
Glæd dig – inden årets udgang er den igangværende finanskrise glemt og borte og virksomhederne konkurrerer nu på mindste (CO2) burn rate og spiller generelt på vores frygt.
Jeg selv har tænkt mig at bruge 2010 på at gøre Red Carpet Software til en dundrende succes baseret på en kombination af passion, flid, sund fornuft, godt købmandsskab og no bullshit.
Godt Nytår.

Enkeltmandsvirksomheden.dk – et anderledes netværk for iværksættere

Enkeltmandsvirksomheden.dk er et netværk for iværksættere og ejere af mindre virksomheder indenfor alle brancher.

At drive en mindre virksomhed kræver mange forskellige kompetencer. De færreste har styr på det hele, og der er måske hverken råd til, eller behov for at ansætte medarbejdere.

Enkeltmandsvirksomheden.dk afholder sine møder som workshops, hvor vi ikke blot diskuterer udfordringerne, men udvikler vore kompetencer gennem praktiske øvelser inden for alle områder af virksomhedsledelse og drift.

Initiativtagerne er selv rutinerede iværksættere med mange års erfaringer, som de ikke er bange for at dele ud af.

Besøg hjemmesiden på http://enkeltmandsvirksomheden.dk for yderligere informationer.

Det kunne jeg da også have gjort

Kan I huske da den 21-årige universitetsstuderende Alex Tew i 2005 lancerede The Million Dolllar Homepage, og på et år solgte hjemmesiden som reklameplads i 1 million pixels af $1 stykket?

Det var en surrealistisk oplevelse, og jeg gætter på, at din første reaktion (også) var: “Det kunne jeg [biip] også have gjort!”.

Og JA, det kunne vi – men vi gjorde det ikke. Så hvad kan vi lære af det?

At MULIGHEDERNE på internettet er UENDELIGE, og ALT kan lade sig gøre MINDST EEN GANG.

Så gå ud og vær den første – verden ligger for dine fingre.

Succes er fordummende

Under den – indrømmet – lidt provokerende overskrift gemmer sig en lille opmuntring til alle kriseramte iværksættere – og andre, der synes, at livet er hårdt.

Egentlig er det blot en om(vendt)skrivning af talemåden “Nød lærer nøgen kvinde at spinde”, som jeg synes, er værd at genopfriske i ny indpakning.

Derfor: Nyd krisen – den er en gave som aktiverer hjernen til at gøre det hjerner gør bedst; at omdanne nye udfordringer til nye muligheder.

Fortsat god krise!